ประกาศ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว ขอให้หน่วยบริหารเงินกองทุน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายเงินในระบบนี้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกเดือน หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02 2051626 02 2051930 02 2052102 โดยด่วน กองการเงินได้โอนเงินกองทุนฯ เข้าบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย ของหน่วยบริหารเงิน ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 3 (เดือน ธ.ค.58) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2558

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :