ประกาศ กง.ได้โอนเงินกองทุนสืบสวนฯ ปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ตั้งแต่ 50% - 79%, 80%-100% เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 ณ 30 ก.ย. 59 ขอให้หน่วยบริหารเงินกองทุนปฏิบัติตามหนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.241/19269 ลง 13 ก.ย. 59

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :