**ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องกำหนดรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสนับสนุนและรวบรวมพยานหลักฐานคดีค้ามนุษย์ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกค่าใช้จ่ายช่อง "ค่าใช้จ่ายอื่นๆ" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป**

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :